Služby

GOV CERT SK ako CSIRT pre uzly siete Govnet poskytuje tieto služby:

  • Proaktívne služby – hlavnou úlohou je zabezpečiť včasnú detekciu a prevenciu kybernetických incidentov.
  • Reaktívne služby – tieto služby priamo reagujú na vzniknuté hrozby a incidenty. Najdôležitejšou úlohou GOV CERT SK v tejto oblasti je reakcia a riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov.
  • Monitoring bezpečnosti – GOV CERT SK vykonáva monitoring bezpečnosti za účelom zberu informácií o kybernetických bezpečnostných incidentoch z rôznych zdrojov prostredníctvom špecializovaných technických nástrojov.
  • Poskytovanie bezpečnostných bulletinov a varovaní – hlavnou úlohou je včasne oznamovať a vhodne distribuovať informácie ohľadom kybernetickej bezpečnosti pre uzly siete Govnet.

V rámci poskytovania svojich služieb GOV CERT SK dbá na vysokú profesionalitu, kontinuitu a efektivitu.

Ak sa chcete informovať o poskytovaní našich služieb, kontaktujte nás.