Aktuality

Zamestnanec NASES uspel v súťaži Guardians 2021

Piaty ročník súťaže Guardians 2021 sa pre zamestnanca Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES) niesol v znamení úspechu. Náš kolega, Radoslav Zlacký, si spomedzi 68 súťažných tímov vybojoval výborné druhé miesto. Prestížna súťaž obsahujúca forenzné vyšetrovanie, reakciu na incidenty či hľadanie hrozieb v rámci kybernetickej bezpečnosti, mala tento rok dve kolá. Prvú časť tvorila dva týždne…

Podvodný e-mail v mene banky

Sekcia bezpečnosti Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES) upozorňuje na ďalší pokus o neoprávnené obohatenie sa podvodníkov na účet bežných ľudí. Tentokrát ide o podvodný e-mail, ktorý sa šíri v mene súkromnej spoločnosti mBank. Obsahom falošného e-mailu je text, ktorý navodzuje dojem, že sa do vášho bankového účtu niekto neoprávnene prihlásil (Obr. 1). Po rozkliknutí odkazu  „kliknite…

Pozor na podvodný email, ktorý sa šíri v mene Ministerstva financií SR

Podvodné emaily v mene MF SR Slovenskí občania v týchto dňoch začali dostávať do svojej mailovej schránky podvodný e-mail, ktorý sa vydáva za oficiálnu správu z Ministerstva financií SR. Falošný e-mail ponúka potenciálnym obetiam hackerského útoku vrátenie dane napr. vo výške 312 €. Obsahom falošného e-mailu s predmetom „Oznámenie o vrátenie daní“ je aj formulár…

Október 2021: Európsky mesiac kybernetickej bezpečnosti (ECSM)

Október 2021 je Európskym mesiacom kybernetickej bezpečnosti (ECSM), ktorý koordinuje Agentúra Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť (ENISA) a Európska komisia s podporou členských štátov. Kampaň sa zameriava na zvyšovanie povedomia Európanov o kybernetickej bezpečnosti. V súčasnosti sa nepochybne čoraz väčší počet ľudí stretáva s pojmami ako kybernetický útok, sociálne inžinierstvo, phishing, vírus a podobne. Navyše…

NASES presúva dátové centrum do priestorov SPP

Bezpečnosť centra sa výrazne zvýši a náklady na jeho prevádzku klesnú o pol milióna eur Bratislava, 1. júl 2021 – Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) v gescii Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) pokračuje v projekte zvyšovania bezpečnosti Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS). Prevádzku IT technológií presúva zo súkromných priestorov pod kontrolu štátu a za výhodnejších…

NASES: Zvyšujeme bezpečnosť vládnej siete Govnet a obnovujeme jej technológie

Dva centrálne uzly sa presunú do nových dátových centier Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) bude od budúceho roku zásadným spôsobom modernizovať vládnu sieť Govnet. Cieľom je zvýšenie bezpečnosti a obnova technológie, vďaka ktorej sa zvýši aj prenosová kapacita siete. Projekt pozostáva z dvoch častí, ktoré budú realizované súbežne. „Na jednej strane ide o výmenu…