Na stiahnutie

Informačno-náučný dokument Phishing [740 kb]  – 25.1.2018

GOV CERT SK logo

Logo GOV CERT SK je ochranná známka, ktorá je zapísaná v registri. Majiteľom ochrannej známky GOV CERT SK je Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby.

Bez súhlasu Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby nikto nesmie používať označenie zhodné alebo zameniteľné s logom GOV CERT SK.

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby môže poskytnúť právo použiť logo GOV CERT SK inej osobe na základe žiadosti, vydaním súhlasu.