GOV CERT SK

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby zriadila 1.12.2016, v rámci svojej organizačnej štruktúry, pracovisko GOV CERT SK.

GOV CERT SK je špecializovaným centrom určeným primárne pre zvýšenie kybernetickej bezpečnosti siete GOVNET.